HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Oppmerksomhet

Oppmerksomhet er evne til å konsentrere sanser og tanker om et fenomen eller en prosess.

Oppmerksomhet dirigeres gjennom grunnleggende orienteringsreflekser som er til stede fra barnealderen. Evnen til å kunne være oppmerksom over tid utvikles gradvis og er en forutsetning for læring og dermed for tilfredsstillende funksjonsnivå. 

Oppmerksomheten er særlig følsom for sterke stimuli, bevegelser, forandring, kontraster (for eksempel i farger) og alt som er forbundet med sterk lyst eller fare. Kunnskap om hva som styrer vår oppmerksomhet, brukes systematisk i reklame.

Les mer:
Oppmerksomhet - Store medisinske leksikon
​Kilde: Malt, Ulrik: Oppmerksomhet i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 12. september 2022 fra https://sml.snl.no/oppmerksomhet

Fant du det du lette etter?