HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Optimisme

​Optimisme er en tilbøyelighet til å se lyst på livet og til å tro at alt vil ordne seg på beste måte. Optimist, person som ser lyst på livet. Optimistisk, forhåpningsfull. Motsatt: pessimisme.

Optimisme er opprinnelig en filosofisk fagbetegnelse, vanlig fra 1700-tallet. Den ble brukt om livssyn som går ut på at forholdene er innrettet, eller har mulighet for å bli innrettet, på beste måte. Især er betegnelsen blitt brukt om Leibniz' oppfatning av verden som den beste av alle tenkelige verdener og om Hegels oppfatning av det virkelige som det fornuftige.

Se også: Positiv psykologi


​Kilde: optimisme i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 23. september 2022 fra https://snl.no/optimisme

Fant du det du lette etter?