HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Pakkeforløp

​Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Les mer på helsenorge.no:

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?​

Ref: Redaksjonen


Fant du det du lette etter?