HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Pårørende

Pårørende er i denne sammenheng de nærmeste til den som er syk. Både barn, foreldre, søsken eller gode venner kan være pårørende. Det finnes egne lover og regler om hvem og hvordan man kan være pårørende.

Pårørende og nærmeste pårørende

​Det skilles mellom pårørende og nærmeste pårørende. En pasient eller bruker kan ha mange pårørende, men ikke alle har samme rettigheter, selv om flere bidrar på ulike måter. 

Det er nærmeste pårørende som i enkelte tilfeller har en selvstendig rett til å motta informasjon, klage på vedtak mv. Det er altså ikke pårørende generelt, men den som oppgis som nærmeste pårørende, som har rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen, og som helsepersonell har rettslige plikter overfor. 

Den nærmeste pårørende er tillagt rettigheter og oppgaver med hensyn til informasjon, samtykke og journalinnsyn og klage (se pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-1,3-3, 4-3,4-6,4-9 og kapitlene og 7).  Det er derfor svært viktig å avklare hvem som er pasientens nærmeste pårørende. 

Den nærmeste pårørende er den pasienten eller brukeren selv peker ut som nærmest.

Ref: Helsedirektoratet

 

Les mer via lenken under:

Pårørende - helsenorge.no


Ref: helsenorge.no ©

Fant du det du lette etter?