HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Pasient

Begrepet pasient brukes om personer som gis eller tilbys hjelp fra helsetjenesten eller som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp. Også "friske" personer som har bruk for ytelser fra helsetjenesten, for eksempel helsestasjonsvirksomhet eller prevensjonsveiledning, er ifølge lovverket pasienter. Personer som har kroniske lidelser eller funksjonshemninger faller også under definisjonen av pasient når de er brukere av helsetjenesten.

Ref: Helsedirektoratet

Fant du det du lette etter?