HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Persepsjon

Persepsjon er sanseinntrykk eller sanseoppfatninger og den påfølgende tolkningen av disse. Persepsjon innebærer to trinn: at ett eller flere sanseorgan stimuleres, og at denne stimuleringen tolkes og resulterer i en opplevelse. Dette siste trinnet avhenger av våre egne forutsetninger og forventninger.

​​Noen viktige prinsipper for persepsjon er følgende:

  • Persepsjon er en skapende eller konstruktiv prosess, hvor inntrykkene organiseres og tillegges mening. Dette sees eksempelvis ved figuroppfatning (hvor relasjoner mellom deler kan være viktigere enn hvordan delene enkeltvis ser ut), i språkoppfatning (vi hører ord, ikke bare lyder), ved objektpersepsjon (tingen sees som den samme uansett avstand, vinkel, belysning), romoppfatning (tingene sees i et visst romlig forhold til oss og til hverandre) og ved oppfatning av sammensatte hendelser (vi synes vi «ser» årsaker og hensikter).
  • Persepsjon er også en selektiv (utvelgende) prosess, hvor både sanseorganenes og vår oppmerksomhetskapasitet bestemmer hvor stor (og hvilken) del av alle påvirkninger som oppfattes. Eksempelvis kan vi i et selskap oppfatte at det er flere løpende samtaler, men skal vi følge én av dem, må vi fokusere på denne og koble ut de andre (coctailparty-fenomenet).
  • Persepsjon foregår gjerne i spesifikke sansemodaliteter, det vil si at vi knytter sansepåvirkning via øret til en type opplevelser (tale, musikk, støy) mens sansepåvirkninger via øyet knyttes til en annen type opplevelser (objekter, farger). Persepsjon innebærer at vi integrerer slik informasjon. Noen personer opplever spesielle former for sansemessig integrasjon, der stimulering i en modalitet (for eksempel musikk) også gir opplevelser i en annen modalitet (for eksempel fargeopplevelser). Dette omtales som synestesi.Kilde: Teigen, Karl Halvor; Svartdal, Frode: persepsjon i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 1. september 2022 fra http://snl.no/persepsjon

Fant du det du lette etter?