HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Personlighet

Personlighet er summen av det som karakteriserer deg som person. Et menneskes personlighet omfatter stabile mønstre av oppfatning, tenkning og atferd. Vår personlighet er oppbygd av en rekke personlighetstrekk, som i større eller mindre grad kommer frem i samhandling med andre mennesker. Slike trekk er for det meste ubevisste for oss selv. 

Hva er personlighet?​

Det finnes en lang rekke teorier innen fagområdet personlighetspsykologi.

Personlighet er av noen definert som de relativt stabile individuelle forskjellene i hvordan ulike mennesker tenker, handler og føler på tvers av forskjellige situasjoner.(1)

Personlighet kan også forklares som en persons individuelle, psykologiske særpreg og karakteristiske åndelige og moralske egenskaper. (2)

En tredje måte å si det på er at personlighet er de karakteristiske mønstre av tanker, følelser og handlinger som utgjør et individs særegne stil og som innvirker på det tilpasning til omgivelsen.(3)

Det finnes en lang rekke teorier innen fagområdet personlighetspsykologi. Disse skiller seg fra hverandre på en rekke forskjellige områder: hva består personligheten av (strukturer), hvordan reguleres personlighet (prosess), hvor stabil er personligheten over tid og hvor mye kan man endre personligheten.(4)

Femfaktormodellen

Den dominerende tilnærmingen innen moderne personlighetspsykologisk forskning og anvendt personlighetspsykologi er trekkteorien, og spesielt femfaktorteorien(5). Fra dette perspektivet blir personlighet forstått som kombinasjon av fem forskjellige hovedtrekk: åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme.

Denne modellen kalles femfaktormodellen og er i dag den ledende vitenskapelige tilnærmingen for å finne en universell forståelse av hva personlighet er. Modellen beskriver fem store personlighetstrekk, som igjen beskriver variasjonen i menneskets personlighet.(6) Men i noen deler av verden finner ikke forskerne igjen disse personlighetstrekkene de trodde at vi alle hadde. I en studie fra Amazonas der forskere fulgte en gruppe av urbefolkningen i nærmere 30 år fant de for eksemmpel bare to: arbeidsomhet og prososial atferd (for eksempel å hjelpe andre).(7)

Og stadig flere studier tyder på at dagens forklaringer på hvordan vi mennesker er og oppfører oss kanskje ikke universelle. Les mer via lenkene under:

Personlighet - WikipediaPersonlighetsforstyrrelser - Klinikk for psykisk helse og rus (Begreper, ord og uttrykk)

Kilder:

Kennair, Leif Edward Ottesen: personlighetstrekk i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. mars 2021 fra https://snl.no/personlighetstrekk.

Kennair, Leif Edward Ottesen: personlighet i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. mars 2021 fra https://snl.no/personlighet. (ref 1 og 4)

Kennair, Leif Edward Ottesen: femfaktormodellen i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. mars 2021 fra https://snl.no/femfaktormodellen (ref 5 og 6)

Forskning.no, Hva vet vi egentlig om personlighet? Journalist Ida Kvittingen (31. des 2018) (ref 7)

Estudie.no, Atferd-personlighet (ref 3)

Wikipedia, personlighet  (ref 2)
Fant du det du lette etter?