HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Placebo

​Et placebopreparat er et preparat som ikke inneholder medisinsk virksomme stoffer, men som til forveksling ligner et legemiddel hvis virkning man ønsker å teste.

Placebopreparater brukes blant annet til såkalte dobbelte blindforsøk, hvor forsøkspreparat og placebo fordeles til pasientene etter en kode, slik at både pasientene og legene er uvitende om hvem som behandles med hva. Koden brytes først når resultatene er vurdert. På denne måten får man en objektiv bedømmelse av forsøkspreparatets virkning på sykdommens forløp.

Placebo-effekt

Placebo-effekt er virkningen av et stoff eller en behandling som skyldes forventning om et heldig resultat.

Placeboeffekten er ofte stor og inngår i den samlede behandlingseffekt vi måler ved alle typer behandling, det være seg for eksempel kirurgi, hjertemedisin eller psykiatri. Målt som effektstørrelse er placeboeffekten ved en del kroniske lidelser anslått til omkring 0,25-0,30.​

Nocebo-effekt

Motsatt av placeboeffekt er nocebo-effekt, der den som behandles kan reagere negativt fysiologisk, atferdsmessig, emosjonelt og kognitivt som resultat av den (inaktive) behandlingen.​

 

Kilde: Øye, Ivar: placebo i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 24. september 2022 fra https://sml.snl.no/placeboFant du det du lette etter?