HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Polyfarmasi

Polyfarmasi betyr bruk av flere legemidler samtidig. Polyfaramsi kan gi uventede interaksjoner og uønskede virkninger og bivirkninger. Polyfarmasi kan også gi bedre virkning med en kombinasjon av forskjellige legemidler, istedetfor stor dose av et legemiddel. Ofte vanlig hos eldre.


Kilde: omhelse.noFant du det du lette etter?