HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Positiv psykologi

​Positiv psykologi er en nyere retning i psykologien der oppmerksomheten rettes mot psykologisk vekst og velvære snarere enn mot behandling av psykisk lidelse.

Begreper som lykkelivskvalitetmestringoptimisme og resiliens står sentralt i positiv psykologi.

Psykologen Martin Seligman ga navn til retningen og regnes som dens opphavsmann.




​Kilde: Skre, Ingunn B.; Svartdal, Frode: positiv psykologi i Store norske leksikon på snl.no.
 Hentet 23. september 2022 fra https://snl.no/positiv_psykologi

Fant du det du lette etter?