HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Praksiskonsulent

​Praksiskonsulent er helsepersonell, oftest lege, ansatt ved sykehus for å ivareta kontakten mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. Formålet er å sikre at samhandlingen mellom ulike tjenesteytere skjer effektivt og med tilstrekkelig faglig forsvarlighet.


​Kilde: Braut, Geir Sverre: praksiskonsulent i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. september 2022 fra https://sml.snl.no/praksiskonsulent

Fant du det du lette etter?