HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Prevalens

​Prevalens er tallet på personer som har en viss sykdom, funksjonshemning eller risikofaktor i en gitt befolkning på et gitt tidspunkt eller innenfor en gitt tidsperiode. Et eksempel er antallet personer som har diabetes type 1 per 10 000 innbyggere i aldersgruppen 0–20 år 1. januar 2017.​

Prevalensen er viktig å kjenne til for eksempel når man skal planlegge behandling for en pasientgruppe. Et beslektet begrep er insidens, som er antallet nye sykdomstilfeller eller dødsfall i løpet av en bestemt tidsperiode, for eksempel et år, dividert med antall personer i befolkningen.


Kilde: Braut, Geir Sverre: prevalens i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 5. september 2022 fra https://sml.snl.no/prevalens


Fant du det du lette etter?