HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid kan beskrives som et samarbeid for å fremme og bedre enkeltmenneskers psykiske helse. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende lokalsamfunn. Les mer via lenken under:

Psykisk helsearbeid - Wikipedia

Kilde: Wikipedia ©

Fant du det du lette etter?