HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Psykisk helsevern

Psykisk helsevern er spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusrelatert sykdom. Fram til ny psykisk helsevernlov trådte i kraft i 2001 ble begrepet ofte benyttet om samfunnets samlede tiltak overfor personer med psykiske lidelser. 

I kjølvannet av regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse fra 1998–2008 blir psykisk helsevern som begrep benyttet som betegnelse på tjenester fra spesialisthelsetjenesten, mens psykisk helsearbeid brukes som begrep på tjenester på lokalt, oftest kommunalt, nivå. Les mer via lenken under:

Psykisk helsevern - helsenorge.noKilde: helsenorge.no ©

Fant du det du lette etter?