HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Behandlingen er systematisk og ofte langvarig, og pasienten kommer til time en eller flere ganger i uken, som regel til faste tider. 

Gjennom samtalene kan pasienten og terapeuten sammen utforske ukjente sider av pasientens indre liv, sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner.  Les mer vi lenken under:

Psykoterapi - Institutt for psykoterapiRef: Institutt for psykoterapi© og Randi Ulberg
Fant du det du lette etter?