HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Psykoedukasjon

​Psykoedukasjon er en form for terapi som kan minne om gruppeterapi, men som likevel skiller seg fra de fleste terapiformer som er benyttet i dag. I motsetning til tradisjonell gruppeterapi blir pasientene undervist i den psykiske sykdommen de lider av, fremfor at de snakker med hverandre og en gruppeleder. 

Denne formen for terapi har fått en positiv mottagelse innenfor vitenskapen, da den baserer seg på å lære pasientene mest mulig om sin egen sykdom, noe som gjør pasientene godt rustet til å ta kontroll over lidelsen sin.Kilde: Wikipedia


Fant du det du lette etter?