HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Psykofarmaka

Psykofarmaka er en samlebetegnelse for legemidler som brukes i behandlingen av psykiske lidelser. Legemidlene kan deles inn i fire grupper:

  1. Antipsykotika benyttes hovedsakelig i behandling av psykoser.
  2. Antidepressiva benyttes som navnet antyder (blant annet) i i behandling av depresjoner.
  3. Anxiolytika betegner egentlig legemidler som demper angst, men ordet brukes i praksis mest om benzodiazepiner som er den type legemidler som kan dempe angst hurtigst.
  4. Hypnotika og sedativa  brukes hovedsakelig mot søvnløshet.  


Kilder:
Malt, Ulrik: psykofarmaka i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 28. mars 2021 fra https://sml.snl.no/psykofarmaka ©

Wikipedia ©


Fant du det du lette etter?