HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Psykosomatisk

Psykosomatisk: Sammenhengen mellom kropp og sjel (psyke og soma).*

Psykosomatisk brukes som en overordnet betegnelse for hvordan psykologiske forhold påvirker normale biologiske prosesser, og eventuelt hvordan psykologiske forhold påvirker sykdomsprosesser eller utløser sykdom (psykobiologi). Kroppens reaksjoner på psykologiske belastninger og samvariasjon mellom ulike personlighetstrekk og biologisk funksjon er sentrale elementer.

Ref: HelseNord-Trøndelag

* Redaksjonen

Fant du det du lette etter?