HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Psykoterapi

Erfaring og forskning har vist at psykoterapi hjelper mange til å håndtere psykiske vansker som angst, depresjon, rusmiddelproblemer, psykoselidelser, søvnvansker, negativt selvbilde og mangel på selvtillit.​

Psykoterapi er på mange måter en form for hjelp til selvhjelp, der en gjennom samarbeidet med en profesjonell terapeut lærer å bli sin egen terapeut. Terapeuten bidrar med kunnskap om hva som har hjulpet andre med tilsvarende problemer; du er eksperten på hvordan akkurat du opplever vanskene og hvilke tanker du har om hva som kan hjelpe.

Derfor er det viktig at dine egne ressurser, interesser og sterke sider kommer fram og blir brukt. Psykoterapi innebærer mulighet til å tenke gjennom hvem du er, hvordan du har det, hvilke personer som betyr noe for deg og hva du ønsker for dem og for deg selv. Les mer via lenken under:

Om å gå i psykoterapi - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen


Ref: Om å gå i psykoterapi, Torkil Berge – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ©


Fant du det du lette etter?