HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Randomisert kontrollert studie

​i forskningsarbeid benyttes det forskjellinge vitenskapelige metoder. En av disse er randomisert kontrollert studie (RCT), også kalt gullstandarden i forskning. For å for eksempel finne ut om en behandling virker er dette den beste metoden.

I en randomisert kontrollert behandlingsstudie av en ny medisin vil halvparten av deltakerne få medisinen man ønsker å undersøke, mens den andre halvparten, kalt kontrollgruppen, få narremedisin (placebo) eller en allerede eksisterende medisin. Hverken forskerene eller deltakerene vet hvem som får hva (jf randomisering). 

På denne måten kan man finne ut om den nye medisinen er bedre, like bra eller dårligere enn narremedisin eller eksiterende medisin. 


Ref:
Norsk helseinformatikk
Nettsiden redaksjon 

Fant du det du lette etter?