HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Rask psykisk helsehjelp

​Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker.

Om tilbudet

Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England etter gode resultater fra pilotstudier. 

Behandlingen baserer seg på  veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis. Det kreves ikke henvisning fra lege. Man kan selv oppsøke tilbudet direkte. Men fastlegen vil i samråd med bruker ofte være en viktig samarbeidspartner, i likhet med øvrige relevante tjenester som DPS/Spesialisthelsetjenesten, NAV og arbeidsgivere. 

Målgruppen for tiltaket er personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. ​

Mål med tilbudet

Hovedmålet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Behandlingen skal redusere symptomene, og styrke både funksjonen og livskvaliteten for de som mottar hjelp. Å øke arbeidsevnen, og forhindre langtidsfravær for de som er i jobb, er et annet vesentlig mål.

Behandling og oppfølging skjer i tverrfaglige team, og det er minst én psykolog tilknyttet hvert team. Alle som jobber med Rask psykisk helsehjelp gjennomfører videreutdanning i kognitiv terapi, i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).

Rask psykisk helsehjelp bygger på at ikke alle som trenger hjelp for psykiske lidelser, trenger langvarig behandling. Kognitiv terapi, veiledet selvhjelp og gruppetilbud kan være svært effektfullt.   ​

Temahefte

I 2018 utga NAPHA temaheftet God hjelp når det trengs, der Rask psykisk helsehjelp er omtalt i flere reportasjer og fagartikler. 

 

​Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Les mer: 

Ra​sk psykisk helsehje​lp​ (NAPHA)​

Rask psykisk helsehjep - Oslo kommune​ 


Fant du det du lette etter?