HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Reaktiv psykose

​Reaktiv psykose, eldre, men fortsatt mye brukt betegnelse for en alvorlig psykisk lidelse (psykose) som utløses som en reaksjon på vanskelige ytre livshendelser (livssituasjon). Oftest vil reaktive psykoser forekomme hos følsomme mennesker, som er blitt utsatt for påkjenninger og konflikter de ikke har vært i stand til å mestre med sine vanlige psykologiske forsvarsmekanismer. 

Legemlig sykdom på forhånd kan ha bidratt til å svekke motstandskraften, og psykosen utløses ofte av en krisesituasjon (se krise). Symptomene kan være dominert av depresjonangst, forvirring eller vrangforestillinger.

Behandlingen vil ofte innebære innleggelse på psykiatrisk institusjon for å skjerme personen, samt en kombinasjon av medikamenter (nevroleptikaantidepressiver) og psykoterapi.

Forløpet er som regel godartet med tilfriskning i løpet av noen uker til få måneder.​​
Kilde: Malt, Ulrik: Reaktiv psykose i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 15. september 2022 fra https://sml.snl.no/reaktiv_psykose

Fant du det du lette etter?