HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

ROP-lidelse

Kombinasjonen alvorlig ruslidelse og alvorlig psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelse, også kalt dobbeltdiagnose. I noen sammenhenger benyttes dobbeltdiagnose i en videre betydning enn den over og innbefatter enhver kombinasjon av en psykisk lidelse og samtidig ruslidelse, også de mindre alvorlige. Les mer via lenkene under:

Rus og psykiatri (ROP-lidelse) – Norsk Helseinformatikk

Dobbeltdiagnose (rus og psykisk lidelse) – Wikipedia

​Ref: Norsk Helseinformatikk AS og Wikipedia

For spesielt interesserte

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser (Helsedirektoratet 2012)


Fant du det du lette etter?