HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Rusmiddelproblemer

​Rusmiddelproblemer er bruk av rusmidler med skadevirkninger på helsen og forholdet til andre mennesker, arbeid og økonomi. Alkohol er det rusmiddelet flest har problemer med. Mange har også en skadelig bruk av beroligende medikamenter, smertestillende medikamenter eller illegale rusmidler som for eksempel cannabis og amfetamin.

Kjennetegn ved avhengighet av rusmidler

Avhengighet kjennetegnes ved:

  • Et sterkt behov for å innta rusmiddelet
  • Fortsatt bruk tross skadelige følger
  • Inntak av rusmiddelet blir viktigere enn andre aktiviteter og forpliktelser
  • Økt toleranse
  • Abstinensplager når bruken av rusmiddelet opphører

Selv om man ikke er avhengig kan man likevel ha et skadelig bruk av rusmidler som virker forstyrrende inn på oppgaver i familie, skole og arbeid. Forholdet til andre belastes. Konsekvensene kan være ulike fra person til person. Overgangen fra bruk til skadelig bruk og avhengighet kan være glidende.

Les mer via lenken under:

Rusmiddelproblemer  - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Kilde: Rusmiddelproblemer, Torkil Berge – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ©

Fant du det du lette etter?