HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Salutogenese

​​Salutogenese er en teori om fysisk og psykisk helse som fokuserer på hva som fremmer god helse og gir individer økt mestring og velvære. Salutogenese ble utviklet som en motsatsteori til patologien, som vektlegger årsaker til sykdom.​

Etymologi
Opphav til helse, av latin saluto, «helse», og genese, «opprinnelse, tilblivelse».​​​​

Innen den salutogene forståelsen har helse med holdningen til livet å gjøre: holdninger til å takle stress og uventede forhold. Den israelsk-amerikanske sosiologen Aaron Antonovsky (1923-1994) kalte denne holdningen for «sense of coherence​» (SOC).


Kilde: Lønne, Audhild: salutogenese i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 6. september 2022 fra https://sml.snl.no/salutogenese

Fant du det du lette etter?