HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Samarbeidsallianse

Samarbeidsallianse er et gjensidig tillitsforhold og en forståelse som utvikles mellom pasient og lege omkring bakgrunnen for, gjennomføringen av og målsettingen med en behandling.

En god samarbeidsallianse er kjennetegnet ved at legen gir pasienten tilstrekkelig og passende informasjon om bakgrunnen for behandlingen og hvordan den skal gjennomføres. Samtidig er legen lydhør for pasientens opplevelse av behandlingen og de problemer den måtte reise. Pasienten på sin side stoler på og følger de retningslinjer og anvisninger som legen gir.


Kilde: Malt, Ulrik: samarbeidsallianse i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra https://sml.snl.no/samarbeidsallianse


Fant du det du lette etter?