HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Schizoaffektiv lidelse

​Schizoaffektiv lidelse er en alvorlig psykisk lidelse, eller psykose, kjennetegnet ved samtidig forekomst av symptomer og tegn både på schizofreni og bipolar lidelse. Avgrensningen overfor på den ene side bipolare lidelser med periodevise stemningsendringer, og på den annen side schizofreni med vrangforestillinger, såkalte stemningsinkongruente vrangforestillinger, kan være vanskelig.​


Kilde: Malt, Ulrik: schizoaffektiv lidelse i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 2. september 2022 fra https://sml.snl.no/schizoaffektiv_lidelse


Fant du det du lette etter?