HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Screening

Screening (som også blir kalt masseundersøkelse, befolkningsundersøkelse, kartlegging) er en undersøkelse av en gruppe mennesker. 

Når man screener undersøker man personene med en test eller en annen undersøkelsesmetode for å påvise et spesielt fenomen, tilstand, sykdom eller risikofaktor for sykdom (ofte før den gir symptomer). Målet med screening er ikke å gi en endelig diagnose, men å fange opp de personene som er aktuelle for nærmere oppfølging eller undersøkelser.

Forutsetninger for screening

En rekke forutsetninger bør være oppfylt før man iverksetter screening. Verdens helseorganisasjon har utformet følgende prinsipper som bør oppfylles før iverksetting av screeningprogram:

  1. Den tilstanden eller sykdommen som det screenes for bør være et viktig helseproblem.
  2. Det bør finnes en akseptert behandling for personer med sykdommen.
  3. Det som kreves for å stille diagnosen og for å behandle tilstanden eller sykdommen, bør være tilgjengelig.
  4. Det det screenes for bør være et gjenkjennelig latent* eller tidlig stadium av den aktuelle tilstanden eller sykdommen.

Du kan lese mer via lenken under:
Screening - Cochrane Norway

*Latent: Som ennå ikke har gitt symptomer.

Ref: Cochrane Norway ©

Fant du det du lette etter?