HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Selvhjelp

​Selvhjelp bygger på verdigrunnlaget av at alle mennesker har ressurser i seg. De har erfaringer, egenskaper og evner som de kan bruke for å bedre sin hverdag.

Når livet svinger trenger mange av oss å jobbe med seg selv, ta tilbake håpet, motet og troen på egne styrker og evner. Hver og en av oss har erfaringer og kunnskap om egne livsproblemer, og vi har egne ressurser vi kan bruke for å få det bedre. Ved å akseptere din situasjon, frigjøres krefter til å tåle å stå i de prosessene som er nødvendige for å skape en god hverdag hvor opp og nedturer er normalt.

Selvhjelpsarbeid, både individuelt og i gruppe, handler om å gjøre skrittvise endringer i eget liv. Det viktigste er å bli kjent med hva ditt problem egentlig handler om og lære seg å håndtere det bedre. Kanskje finnes det ikke en endelig løsning på problemet. Målet er i så fall å leve bedre med det problemet man har. Selvhjelp kan gi deg muligheter til å endre måten du ser på deg selv.

Det vil ikke være fokus på et bestemt problemer når vi snakker om selvhjelp, men tanker og følelser som er vanskelige for folk. Selvhjelp kan ikke erstatte profesjonell behandling, men mange bruker selvhjelp parallelt med annen type behandling.


Kilde: selvhjelp.noFant du det du lette etter?