HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Selvmordsforsøk

​Selvmordsforsøk er en bevisst og villet handling som individet har foretatt for å skade seg selv, og som det ikke kunne være helt sikkert på å overleve, men hvor skaden ikke har ført til døden. Selvmordsforsøk er omkring ti ganger hyppigere enn selvmord og forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn. 

Bak selvmordsforsøk ligger det ofte både et ønske om hjelp (appellfunksjon), men også ofte aggresjon. De fleste selvmordsforsøk foretas med medikamenter. Statistisk sett øker selvmordsforsøk behandlet i sykehus risikoen for senere fullført selvmord, men de fleste (minst 90 prosent) vil ikke begå selvmord. ​


Kilde: Selvmordsforsøk i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 6. september 2022 fra https://sml.snl.no/selvmordsfors%C3%B8k

Fant du det du lette etter?