HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Selvskading

Selvskading er en atferd der en bevisst skader egen kropp på ulike måter. Handlingen regnes som selvskading når man "påfører kroppen en direkte synlig skade uten at dette er sosialt, kulturelt eller rituelt akseptert. "

Noen definisjoner av selvskading inkluderer også selvmordsforsøk, men dette er ikke de mest utbredte. Personer som skader seg gjentatte ganger og ikke får den hjelp de har behov for, har likevel økt risiko for selvmord. Handlingen kan også ende med selvmord uten at dette var intensjonen i utgangspunktet (se selvpåført, ikke-intensjonell død). Les mer via lenken under:

Selvskading - helsenorge.no

Kilde:
Henriksen, Carina: selvskading i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 28. mars 2021 fra https://sml.snl.no/selvskading
©

Fant du det du lette etter?