HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Skyldfølelse

Skyldfølelse er det vi kjenner når vi har gjort noe galt mot noen og vi vet det. Skyld er ment å få oss til å reparere det vi har gjort av skade på en viktig relasjon. Det er nært beslektet med følelsen av skam, men er gjerne mindre intens.

Men i motsetning til skam er ikke ønsket å gjemme seg eller forsvinne, men heller å nærme deg den andre, reparere, vise anger, si unnskyld eller hjelpe den andre. Dette handler ikke om å sikre at vi ikke har gjort noe galt, men heller om å bevare eller gjenopprette relasjonen til den andre. Hvis vi skal si unnskyld til noen vi har såret er det derfor viktig at vi faktisk viser genuin anger, uten å ta for mange forbehold eller gi bortforklaringer, slik at den andre kan tilgi deg. 

Skyld er ganske vanlig som sekundærfølelse. Mange får dårlig samvittighet for følelser de har. Det kan typisk være å føle skyld for å ha blitt sint, for eksempel på en forelder. Da er det altså ikke snakk om skyldfølelse for å ha gjort noe galt, men for å føle seg sint. Hvis vi blir sint og går til angrep på noen, så er skyld trolig en god ting. Hvis vi får skyldfølelse for å ha følt som vi følte, så er skylden sekundær. Vi kan også kjenne mye skyldfølelse mot andre hvis vi egentlig er redd for at de skal forlate oss.

Overdreven skyldfølelse kan være problematisk og gjøre at vi setter oss selv til side. Det er som oftest fordi vi på ulike måter har blitt fortalt at andres følelser og behov er viktigere enn våre egne. Vi strever i så fall med å gjøre viktige ting for å ivareta oss selv og kanskje også de rundt oss. En viktig motgift mot problematisk skyldfølelse er selvhevdende sinne, og å stå opp for at våre behov også er viktige. Dette kalles å endre følelser med følelser.


​Kilde: Psykolog Aksel Inge Sinding / www.folelseskompasset.no


Fant du det du lette etter?