HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Somatikk

Somatikk (fra gresk somatikòs, «av legemet») er den delen av medisinen som omhandler behandling av fysiske sykdommer, til forskjell fra psykiatri som dekker psykiske sykdommer. På samme måte er et somatisk sykehus et sykehus som tar imot pasienter med «kroppslige» (somatiske) sykdommer; i motsetning til psykiatriske sykehus. 

Ref: Wikipedia

Fant du det du lette etter?