HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Somatoforme lidelser

​Somatoforme lidelser er fellesbetegnelse i ICD-10 for lidelser kjennetegnet ved at legemlige symptomer dominerer pasientens plager uten at legemlig sykdom kan påvises, samtidig som man finner holdepunkter for at psykologiske forhold er av avgjørende betydning for symptombildet. 

​Somatoforme symptomer kan være en del av dissosiative lidelser. ICD-10 skiller mellom fem ulike former for somatoforme lidelser: somatiseringslidelse, enkel somatiseringslidelse, hypokondrisomatoform autonom dysfunksjon, og somatoform smertelidelse.

Se også: Somatoform

Kilde: Malt, Ulrik: Somatoforme lidelser i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 6. september 2022 fra https://sml.snl.no/somatoforme_lidelser

Fant du det du lette etter?