HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Søvn

Søvn er et grunnleggende behov og dermed helt nødvendig for alle. Søvn er en tilstand hvor kroppen er i dyp hvile og vi bruker cirka en tredjedel av livet vårt på å sove. Både mengden søvn vi behøver og søvnmønsteret varierer med alderen og det er store individuelle forskjeller innenfor ulike aldersgrupper.

Søvn forekommer naturlig, noe som betyr at vi under normale forhold sovner uten inntak av piller eller liknende og våkner opp igjen når søvnbehovet vårt er dekket. Dette skiller søvn fra tilstander som narkose og koma.

Søvn er nødvendig for at kroppen skal fungere normalt. Kronisk mangel på søvn er forbundet med sykdommer og patologiske tilstander, blant annet stress, overvekt og svekket immunforsvar. Ekstremt langvarig søvndeprivasjon kan lede til organsvikt (og dermed døden). Folk med den svært sjeldne sykdommen fatal insomnia dør etter cirka 18 måneder. 

Fysiologi

Søvn er nødvendig for en lang rekke fysiologiske prosesser, blant annet:

Til forskjell fra andre inaktive hviletilstander, slik som dvale, er søvn hurtig reversibel. Dette betyr at for eksempel sterke lyder eller kraftfull berøring vil bringe oss tilbake til våken tilstand. Les mer om søvn og søvnproblemer via lenken under:

Søvn og søvnproblemer - helsenorge.no

 

Kilder©: forskning.noNorsk helseinformatikk og Store norske leksikon – Søvn:
Boccara, Charlotte. Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/s%C3%B8vn

Søvn og søvnproblemer - helsenorge.no​​

Se ogsåDrøm / Insomni  / MarerittNatteskrekk / Parasomnier ​


 

Fant du det du lette etter?