HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Søvnforstyrrelser

Søvnforstyrrelser er en fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer som er kjennetegnet ved forstyrret evne til å sovne inn, sove uavbrutt eller tendens til å sove for mye.(1) 

Symptomer avhenger av type søvnforstyrrelse som inndeles i gruppene som vist under(2)

Insomni

 Problemer med innsovning, nattlige oppvåkninger og/eller tidlige oppvåkninger. Har oftest relasjon til livshendelser, psykisk eller somatisk sykdom, smertetilstander, medikamentbruk og fysiologiske forhold så som graviditet og aldring.

Døgnrytmeforstyrrelser

Forsinket søvnfase-syndrom med innsovningsvansker og morgentretthet eller fremskyndet søvnfase-syndrom med tidlig innsovning og tidlig oppvåkning. 

Hypersomni

Økt søvnighet på dagtid og kort innsovningstid. Narkolepsi er den største gruppen av hypersomnier. 

Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser

Søvnapné og andre typer pustebesvær under søvn som gir økt søvnighet på dagtid og eventuelt nattlige oppvåkninger. Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen med prevalens på 8 % i aldersgruppen 30–65 år.

Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser

Innsovningsvansker, nattlige oppvåkninger, tretthet på dagtid. Restless legs, leggkramper, m.m.

Parasomni

Mareritt, søvngjengeri og lignende.

 


Ref: ous.no (1) og lvh.no (2)  ©
Fant du det du lette etter?