HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Spilleavhengighet

​Spilleavhengighet kan sies å være en tilstand hvor man ikke klarer å kontrollere lysten til å spille og hvor spillingen får negative konsekvenser.​​

Spilleavhengighet har visse fellestrekk med andre avhengigheter, til tross for at man ikke inntar noe kjemisk preparat. Derfor kan det være greit å vite litt om hva som kjennetegner avhengighet. Beskrivelsen av avhengighet, uansett om det er spill, alkohol, narkotika, legemiddel eller annen adferd, kan deles inn i seks hovedpunkter: ​

​​1. Dominansen

En person som er blitt avhengig er veldig opptatt med å spille, drikke, ruse seg etc. Mye tid og ressurser går med til å tenke på, eller skaffe penger eller tid til å fortsette aktiviteten. ​

2. Sinnsforandringen

Rusmiddelet eller spillet gir personen en rask sinns­forandring som medfører ønsket flukt eller "kick". ​

3. Toleranseøkning

For mange avhengige gjelder det hele tiden å måtte øke dosen for å få den ønskede effekten. For en spilleavhengig som søker spenning innebærer det at han må satse stadig større beløp for å oppleve "kicket" (spenning). Toleransesøking inntreffer ikke alltid og vil oppleves forskjellig fra person til person. ​

4. Abstinensen​

Spilleavhengige som ikke får spille, kan oppleve lign­ende symptomer som kjemiske misbrukere, til tross for at de ikke inntar noe preparat. De kan f. eks. oppleve stress­reaksjoner som uro, angst, hjerteklapp og føle seg syke. ​

​5. Konflikter eksterne / interne​

En misbruker havner i konflikter med sine omgivelser, f. eks. familien, arbeidsplassen, venner. Han kjemper også med indre konflikter som skam/skyldfølelse og følelser av forakt for seg selv. Samtidig vil en annen stemme i personen skyve disse tankene unna og misbruket fortsetter. ​

6. ​Tilbakefall

Det er veldig vanlig at den som prøver å bryte med sin avhengighet og slutter med spillingen, vil få et tilbakefall etter en periode med opphold.​

 

Kilde: KORUS Øst ©

​Les mer:

Hva er spilleavhengighet? (KORUS Øst)


Fant du det du lette etter?