HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Stady state

​Steady state betyr stabil tilstand. Uttrykket anvendes i flere ulike sammenhenger, blant annet i forbindelse med legemidler.

I farmakologien er steady state situasjonen når tilførselen av et legemiddel skjer like raskt som utskillelsen. I det tilfellet er konsentrasjonen i blodet, eller et annet område av kroppen, tilnærmet konstant. 

Uttrykket anvendes både ved intravenøs infusjon med konstant infusjonshastighet – hvor konsentrasjonen i blodet etter hvert når et stabilt nivå – og ved regelmessig inntak av legemiddel i tablettform – hvor den gjennomsnittlige konsentrasjonen av legemidlet i blodet i perioden mellom to doseinntak er stabil.Kilde: Øye, Ivar; Brørs, Odd: Steady state i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 8. september 2022 fra https://sml.snl.no/steady_state


Fant du det du lette etter?