HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Sykdom

Sykdom er en fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale organiske eller mentale funksjoner og forandrer dem på en skadelig måte. Enkelte sykdommer er helt lokale, det vil si at de bare angriper og gir symptomer i et enkelt organ uten påvirkning av allmenntilstanden, for eksempel brokk og enkelte svulster

Andre ganger medfører en lokal sykdom en allmennlidelse med generell sykdomsfølelse, slapphet eller feber, for eksempel lungebetennelse. Mange sykdommer påvirker hele kroppen, som for eksempel infeksjoner, forstyrrelser i vitamin- og hormonhusholdning og blodsykdommer.

Begrepet sykdom er vanskelig å definere, og det har hatt en tendens til stadig å bli utvidet.

Klinisk sykdom vil si sykdom som gir symptomer. Man kan gå med en sykdom som ikke gir symptomer. Hensikten med screening er å diagnostisere sykdommer, som brystkreft og livmorhalskreft, før de gir symptomer.Kilde: Roald, Borghild: Sykdom i Store medisinske leksikon på snl.no. 

Hentet 9. september 2022 fra https://sml.snl.no/sykdom

​​


Fant du det du lette etter?