HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Sykdomsforståelse

​Sykdomsforståelse er våre tanker og forestillinger om sykdom. Vår forståelse spiller en rolle for hvordan vi mestrer livet med sykdom og plager. Den formes av våre erfaringer, vår kunnskap og kultur. Det er lettere for hjelpeapparatet å tilpasse helseråd hvis de vet noe om hvordan vi selv forstår sykdommen vår.Kilde: Norsk Revmatikerforbund, Forskning- og formidlingsenhet for muskelskjeletthelse
       ​​og Diakonhjemmet sykehus.


Fant du det du lette etter?