HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Sykelighet

​Sykelighet er synonymt med morbiditet. Sykelighet eller sykdomsfrekvens er et mindre presist uttrykk for en sykdoms prevalens (andel med en gitt sykdom i en befolkningsgruppe på et gitt tidspunkt) eller insidens (antall nye tilfeller i en befolkningsgruppe per tidsenhet). Kan også måles som sykdomsbyrde ved hjelp av for eksempel DALYs. 

I en mer generell betydning kan sykelighet bety ethvert avvik fra subjektiv eller objektiv, fysisk eller psykisk velvære, jamfør Verdens helseorganisasjons omdiskuterte definisjon av helse som «en tilstand av fullkomment legemlig, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyter».


​Kilde: Stoltenberg, Camilla: sykelighet i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 5. september 2022 fra https://sml.snl.no/sykelighet


Fant du det du lette etter?