HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Synonympreparater

​Synonympreparater er legemidler som har samme medisinske virkning som originalpreparatet. Mange medisinske virkestoff er ikke patentbelagt, selges under forskjellige navn av forskjellige produsenter. Et synonympreparat tilbys ofte til en lavere pris enn tilsvarende originalpreparat

Det er Statens legemiddelverk som beslutter hvilke medisiner som er byttbare. En medisin består av et virkestoff som gir medisinsk virkning og hjelpestoffer som gir form og farge. Likeverdige legemidler inneholder samme virkestoff i samme styrke, men kan ha ulikt navn, utseende og ulike hjelpestoffer. Teksten i pakningsvedlegget kan også være ulik.


​​Ref: Redaksjonen


Fant du det du lette etter?