HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Toleranseutvikling

Med toleranseutvikling menes at toleransen for et gitt legemiddel øker med tiden. Det kreves stadig større doser av legemiddelet for å oppnå ønsker effekt. Dette skjer fordi målmolekylet gradvis tilpasser seg legemiddelet slik at det etterhvert trengs større dose for kraftigere stimulering av målmolekylet (1).

De legemidler som er mest kjent for dette er benzodiazepiner og opioider. Det skjer også med levodopa som stimulerer til produksjon av dopamin (parkinsons sykdom) og nitroglyserin (glyseroltrnitrat).

Toleranseutvikling kan også forekomme for bivirkninger. Eksempel på et legemiddel med toleranseutvikling er morfin.

Kilde: omhelse.no

(1) Handler om hva legemidler gjør med organismen, hvilken effekt de har og hvordan de virker på kroppen. Legemidler virker ved at de binder seg til molekyler – målmolekyler. For de aller fleste legemidler er målmolekylet en reseptor, en ionekanal, et transportprotein eller et enzym, mens noen få har andre målmolekyler.


Fant du det du lette etter?