HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er den norske betegnelsen på tjenester som utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå. At tjenestene er tverrfaglige, betyr at de skal utføres av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. At de er spesialiserte betyr at de skal fylle krav til helsetjenester på spesialistnivå.  Les mer via lenken under:

TSB - Oslo universitetssykehusRef: Oslo universitetssykehus ©

Fant du det du lette etter?