HELSENORGE
Forklaring på ord og uttrykk

Tverrfaglighet

Når flere faggrupper samarbeider om en enkelt pasient eller en pasientgruppe kalles dette tverrfaglig samarbeid. I helsevesenet sier vi for eksempel at "pasientens behandlingsteam er tverrfaglig sammensatt", noe som betyr at pasientens behandlingsteam består av eksempelvis sykepleier, sosionom, psykolog og lege. Du kan lese mer via lenken under:

Tverrfaglighet - Store medisinske leksikon

Kilde:
Nylenna, Magne: tverrfaglighet - helsevesen i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 28. mars 2021 fra https://sml.snl.no/tverrfaglighet_-_helsevese ©

Fant du det du lette etter?