HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Tvungent psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven gir mulighet for at pasienter underlegges tvungent psykisk helsevern når visse vilkår er oppfylt. Hovedvilkåret er at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse. Dessuten må frivillig psykisk helsevern ha vært forsøkt først.

Tre måter for gjennomføring

Tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres på tre måter:

  • Tvungent vern med døgnopphold: Pasienten må oppholde seg på institusjonen, og kan holdes tilbake mot sin vilje. Ved rømming kan pasienten hentes tilbake av politiet.

  • Tvungent vern uten døgnopphold: Pasienten bor hjemme eller oppholder seg frivillig på en institusjon, men må regelmessig møte frem til behandling på sykehuset eller det distriktspsykiatriske senteret (DPSet). Pasienten kan i dette tilfellet ikke holdes tilbake i sitt eget hjem eller i en institusjon mot sin vilje. Hvis pasienten ikke møter til behandling, kan vedkommende hentes med bistand fra politiet.

  • Tvungen observasjon: Dette innebærer at pasienten kan holdes tilbake på sykehuset i inntil 10 dager slik at sykehuset kan vurdere om vilkårene for tvungent psykisk helsevern er tilstede. Dersom institusjonen mener at det er strengt nødvendig, kan fristen forlenges med ytterligere 10 dager etter samtykke fra kontrollkommisjonens leder.

Hvilken av disse formene som anvendes avhenger av hva den faglig ansvarlige psykiater eller psykologspesialist mener er den beste løsningen for pasienten. Les mer på helsenorge.no via lenken under:

Tvungent psykisk helsevern – helsenorge.no

Ref: helsenorge.no ©

Fant du det du lette etter?