HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Vagabondering

Vagabondering er det å streife rundt fra sted til sted, uten fast arbeid eller bopel. I vår kultur skyldes vagabondering ofte alvorlige psykiske lidelser og personlighetsavvik, eventuelt kombinert med rusmiddelavhengighet eller -misbruk.

Nedleggelse av psykiatriske institusjoner for alvorlig psykisk lidende mennesker har i en del land medført økende forekomst av vagabondering. I visse kulturer kan vagabondering være et mer normalt fenomen.


​Kilde: Malt, Ulrik: vagabondering i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 27. september 2022 fra https://sml.snl.no/vagabonderingFant du det du lette etter?