HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Vedvarende utmattelse (fatigue)

«Vedvarende utmattelse», som også kalles fatigue, er en overveldende opplevelse av tretthet og mangel på energi. Det er et vanlig symptom ved sykdommer som kreft, revmatisk sykdom, nevrologisk sykdom, diabetes, hjerte- og karsykdom, lungesykdom, mage-tarmsykdom og kronisk utmattelsessyndrom/ME.

Dette er alle sykdommer som gir mange forskjellige plagsomme symptomer, men utmattelse er ofte det som plager mest; energityver stjeler nemlig livskvalitet – det i livet som gir glede og positive følelser. Det kan hindre deg i å være i jobb, og det kan gjøre det vanskelig å være den partneren, forelderen, familiemedlemmet og vennen som du ønsker å være. Selv den som er helt frisk, kan oppleve at utmattelse og tretthet til tider "stikker kjepper i hjulene for livet". Livet kan i seg selv være en stor energityv i perioder."  Les mer via lenkene under:​

Selvhjelp ved utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak

Til deg som har plager med revmatisk sykdom og utmattelse

Kilde: Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus

Fant du det du lette etter?