HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Verdi

​Verdi er kvaliteten ved noe, det som er godt ved noe. En tings verdi sies gjerne å bestemme dens viktighet med hensyn til hvordan vi bør gjøre våre vurderinger og beslutninger.​

Verdi kan i utgangspunktet tillegges alle ting (personer, objekter, handlinger, tilstander), og en ting blir gjerne sagt å ha en større eller mindre grad av verdi. Dette synes å innebære at verdi er graderbart, men innen filosofien er det omstridt hvorvidt graden av verdi kan måles matematisk.

Det kan gjøres et skille mellom ulike typer verdi og ulike måter ting kan være verdifulle på. Særlig viktig er skillet mellom egenverdi og instrumentell verdi. Skillet går i korte trekk ut på at det som har egenverdi er verdifullt i kraft av å være det det er, mens det som har instrumentell verdi er verdifullt bare i kraft av å være et middel eller årsak til å realisere noe med egenverdi.

Penger er et eksempel på noe som typisk blir vurdert som bare å inneha instrumentell verdi. Ting med egenverdi sies også å ha iboende verdi. Et menneske er et eksempel på noe som gjerne hevdes å ha egenverdi.

Verditeori er studiet av verdi og hvilke ting som er verdifulle.


Kilde: Sagdahl, Mathea Slåttholm: Verdi i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 4. november 2022 fra https://snl.no/verdi


Fant du det du lette etter?