HELSENORGE
FORKLARING PÅ ORD OG UTTRYKK

Vrangforestillinger

​Vrangforestillinger er feilaktige (urealistiske eller idiosynkratiske) forestillinger om andres motiver og handlinger som forsvares med stor energi og affekt og som ikke lar seg rokke. Vrangforestillinger kan variere fra å være vage og lite utkrystalliserte og ikke bli fastholdt særlig iherdig, til alvorlige former hvor forestillingene er stabile og systematiserte og klart påvirker tenkning og sosiale relasjoner, samtidig som pasienten holder urokkelig fast ved dem.

Paranoide forestillinger
Vrangforestillinger er o​​gså kjent som paranoide forestillinger

​​​Hvis vrangforestillinger er det eneste eller mest fremtredende kliniske trekket uten at det foreligger påvisbare andre sykdommer eller kjemiske påvirkninger som kan forklare tilstanden, kalles tilstanden vrangforestillingslidelse eller paranoid psykose.

Indusert vrangforestillingslidelse (dobbeltgalskap) er en tilstand hvor to eller flere personer som er nært knyttet til hverandre deler en vrangforestilling.

Typer

Det vanligste er vrangforestillinger om å bli forfulgt, plaget, forgiftet, spionert på eller motarbeidet, men vrangforestillinger kan også være knyttet til sjalusi (vrangforestilling om utroskap hos partner), kjærlighet (vrangforestilling om at en annen person elsker en) eller kropp (vrangforestilling om sykdom eller organsvikt). Hvis vrangforestillingene er ekstremt usannsynlige og fantasifulle, for eksempel forestillinger om at det er installert en radiosender i magen, kalles de ofte bisarre.​​​

Forekomst

Vrangforestillinger kan være ledd i en organisk hjernesykdom (for eksempel hjernesvulst) eller en annen sykdom som påvirker hjernens funksjon. De kan skyldes bivirkninger av legemidler (for eksempel antiinflammatoriske midler) eller rusmidler (for eksempel misbruk av amfetamin) eller forekomme som ledd i en psykiatrisk lidelse.

Ved schizofreni er vrangforestillinger et av de vanligste symptomene, men vrangforestillinger kan også forekomme som ledd i dype depresjoner (for eksempel melankoli ved bipolar lidelse). Vrangforestillingene vil da ofte ha innhold som er knyttet opp mot stemningsleie (vrangforestillinger om synd eller forestillinger om sykdom som straff for å være et dårlig menneske).

Tvangsforestillinger og hypokondri kan av og til være så markert at det kan minne om vrangforestillinger, ikke minst gjelder det forestillinger om forandringer på egen kropp (dysmorfofobi).​

Behandling

Vrangforestillinger krever alltid god medisinsk diagnostikk for at man skal kunne avklare symptomenes bakgrunn. Hvis det kan påvises en bestemt årsak, fjernes denne (for eksempel bivirkning av legemidler). Psykiske lidelser (for eksempel hypokondridepresjondysmorfofobi) med vrangforestillinger behandles også på vanlig måte (for eksempel ved hjelp av antidepressiver). Når tilstanden bedres, forsvinner vrangforestillingene. Ved vrangforestillingslidelser og ved schizofreni er nevroleptika ofte effektivt, men ved isolerte vrangforestillinger er dessverre effekten av medikamenter dårlig.​

 

Kilde: Malt, Ulrik: Vrangforestillinger i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 15. september 2022 fra https://sml.snl.no/vrangforestillingerFant du det du lette etter?